Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2016

Το νέο διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέχθηκε από τα μέλη του συνεταιρισμού το 2016 είναι το παρακάτω:

Πρόεδρος: Καραγιαννίδης Αλέξιος
Αντιπρόεδρος: Τηλκερίδης Νικόλαος
Γραμματέας: Τηλκερίδης Στέφανος
Ταμίας: Σιδηρόπουλος Ιωάννης
Σύμβουλος: Μπαλτατζίδης Στάθης