Ο Συνεταιρισμός απαρτίζεται  από το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο τα οποία προκύπτουν από εκλογές των μελών του συνεταιρισμού κάθε τέσσερα χρόνια.

Διοικητικό Συμβούλιο 2016 – Σήμερα

 • Πρόεδρος

  Καραγιαννίδης Αλέξιος

 • Αντιπρόεδρος

  Τηλκερίδης Νικόλαος

 • Ταμίας

  Σιδηρόπουλος Ιωάννης

 • Γραμματέας

  Τηλκερίδης Στέφανος

 • Σύμβουλος

  Μπαλτατζίδης Στάθης

Διοικητικό Συμβούλιο 2012 – 2016

 • Πρόεδρος

  Μπαλτατζίδης Στάθης

 • Αντιπρόεδρος

  Μποζατζίδης Δημήτρης

 • Ταμίας

  Τηλκερίδης Στέφανος

 • Γραμματέας

  Γκιόρσος Γεώργιος

 • Σύμβουλος

  Τηλκερίδης Νικόλαος

Εποπτικό Συμβούλιο 2012 – 2016

 • Προιστάμενος: Καραγιαννίδης Αλέξιος
 • Μέλος: Μισαηλίδης Πρόδρομος 
 • Μέλος: Τσιχλακίδης Νίκος

Ίδρυση 1991

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1991, από 33 μέλη,  με σκοπό την αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων τους καθώς και την αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των μελών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη. Το όνομα του συνεταιρισμού «Ομόνοια» απορρέει από την ενωτική πρόθεση των ιδρυτικών μελών του τα οποία και εξέλεξαν ομόφωνα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτιζόταν από τα παρακάτω μέλη:

   • Πρόεδρος: Τηλκερίδης Χαράλαμπος
   • Ταμίας: Σιδηρόπουλος Ιωάννης
   • Αντιπρόεδρος: Παρίσης Ιωάννης
   • Γραμματέας: Μποζατζίδης Παναγιώτης
   • Μέλος: Τηλκερίδης Αναστάσιος