Ο αγροτικός συνεταιρισμός «Η Ομόνοια» λειτουργεί από το 1991. Ο συνεταιρισμός από το 2007 στεγάζεται σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Αγγελοχώρι. Το σύνολο των εγκαταστάσεων φτάνει σε έκταση τα 2000 τ.μ. που αποτελούνται από γραφεία, εξωτερικούς χώρους καθώς επίσης και από τρεις θαλάμους συντήρησης φρούτων (ψυγεία) με δυνατότητα αποθήκευσης 400 τόνων

Οι άρτιες εγκαταστάσεις και ο σύγχρονος εξοπλισμός του συνεταιρισμού, ιδανικός για νωπά φρούτα, καθώς και τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει, εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων που διακινεί.

Ο συνεταιρισμός διαθέτει: