Εκλογές 17-11-2019 / Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ’αριθμ 15/21-11-2019 πράξη ΔΣ είναι :

  • Καραγιαννίδης Αλέξιος του Χρήστου, Πρόεδρος
  • Τηλκερίδης Νικόλαος του Χαραλάμπου, Αντιπρόεδρος
  • Σιδηρόπουλος Ιωάννης του Παύλου, Ταμίας
  • Πολύζος Δημήτριος του Ιωάννη, Σύμβουλος
  • Μπαλτατζίδης Ευστάθιος του Κωνσταντίνου, Μέλος